Swiatkowski Piotrek | Figures of the unconscious | Leuven University Press | 2015 | 1

Number of books found: 2
9789462700314 | 9462700311 | Swiatkowski Piotrek
analysis of the logic of sense
English | Miscellaneous | 2015 | 326 pages

9789461661784 | 9461661789 | Swiatkowski Piotrek
analysis of The logic of sense
English | E-book | 2015 | 246 pages