Catechismus van de Katholieke Kerk

Catechismus van de Katholieke Kerk
ISBN:
9789030407188
ISBN10:
9030407182
Publisher:
Gooi & Sticht
Language:
Dutch
Binding:
Paperback
Publication date:
19950101
Publication status:
Not available
Print:
1
Illustrated:
No
Pages:
784 pages

Where to buy:


Bol.com
3 days (€ 0,00)
€ 54,75

Amazon
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Extra information

Catechismus van de Katholieke Kerk image
Catechismus van de Katholieke Kerk image

Reviews

There are no reviews for 'Catechismus van de Katholieke Kerk' yet.

Do you want to write a review about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Reports

There are no reports for 'Catechismus van de Katholieke Kerk' yet.


Do you want to write a report about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Text on the back

'Deze catechismus brengt dat wat voor ons geloven van belang is bijeen in een samenhangend en compact geheel. Geworteld in het verleden, is dit werk een gave voor vandaag en de toekomst' (Nederlandse bisschoppen). Inhoudelijk behandelt de catechismus: * het geloof, vanuit de twaalf artikelen van het geloof; * het christelijke mysterie, met nadruk op de sacramenten; * het 'leven in Christus', met nadruk op de christelijke moraal; * de tien geboden; * het gebed. Deze geactualiseerde Nederlandstalige uitgave telt diverse registers. Het zeer uitgebreide trefwoordenregister maakt het mogelijk snel inzicht te verkrijgen in de leer van de Rooms-Katholieke Kerk op allerlei religieuze en maatschappelijke terreinen.


Related books

Catechismus van de katholieke kerk
9789068587753 | 9068587757 | Print: 1Geschiedenis van de katholieke kerk
9789079578733 | 9079578738 | Hamans P.W.F.M. | Print: 1
Check it out!
At least 3 offers

Katechismus van de Katholieke Kerk
9789068580341 | 9068580345 | Print: 1

Geschiedenis van de katholieke kerk
de Nieuwe tijd tot heden
9789079578788 | 9079578789 | Hamans P.W.F.M. | Print: 1
Check it out!
At least 3 offers

Geschiedenis van de katholieke kerk
de vroege kerk en de Middeleeuwen
9789079578771 | 9079578770 | Hamans P.W.F.M. | Print: 1
Check it out!
At least 3 offers

General information

Title:
Catechismus van de Katholieke Kerk
ISBN:
9789030407188
ISBN-10:
9030407182

We use the affiliate programs of Bol.com and others to earn from qualifying purchases.