De aard van de theologie

De aard van de theologie
Author:
Ruler van A.A.
ISBN:
9789023921462
ISBN10:
9023921461
Serie:
Verzameld werk
Language:
Dutch
Binding:
Hardback
Publication date:
20071003
Publication status:
Available
Print:
1
Illustrated:
No
Pages:
550 pages

Where to buy:


Bol.com
1 days (€ 0,00)
€ 62,50

Proxis
Check at the shop (€ 2,06)
€ 62,50

Bookspot
Check at the shop (€ 0,00)
€ 62,50

Amazon
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Extra information

De aard van de theologie image
De aard van de theologie image

Reviews

There are no reviews for 'De aard van de theologie' yet.

Do you want to write a review about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Reports

There are no reports for 'De aard van de theologie' yet.


Do you want to write a report about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Text on the back

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de meest invloedrijke protestantse Nederlandse theologen van de vorige eeuw. Vaak wordt zijn naam in één adem genoemd met die van K.H. Miskotte en O. Noordmans. In tegenstelling tot die van de laatste twee was de schriftelijke nalatenschap van Van Ruler echter nog nooit grondig ontsloten. Het idee om daar verandering in te brengen door te streven naar een nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde editie van zijn verzameld werk dateert van rond de eeuwwisseling, en circuleerde sindsdien enkele jaren onder protestantse theologen. Een in opdracht van het Theologisch Wetenschappelijk Instituut uitgevoerd vooronderzoek maakte duidelijk dat het een echte mega-operatie zou gaan worden, maar dat deze wel zeer de moeite waard was. Er lag immers nog enorm veel onuitgegeven en nauwelijks verkend materiaal in het Van Ruler-archief te Utrecht! Andere teksten waren wel ooit gepubliceerd, maar niet eenvoudig meer terug te vinden.

Daarom werd in het voorjaar van 2005 de beslissing genomen om dit omvangrijke project inderdaad ter hand te nemen. Niet alles wat Van Ruler ooit geschreven heeft kan in deze nieuwe editie meegenomen worden, maar de bedoeling is toch wel dat al met al ettelijke duizenden bladzijden tekst verspreid over een aantal forse banden zullen gaan verschijnen. De teksten worden per thema chronologisch geordend, zodat duidelijk kan worden welke manier Van Rulers denken over allerlei onderwerpen zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. De onlangs opgerichte Protestantse Theologische Universiteit heeft het project van het ThWI overgenomen, in een samenwerkingsverband met Uitgeverij Boekencentrum. We hopen dat het project voor velen een stimulans zal zijn om zich aan het theologisch denken van Van Ruler te scherpen en zich erdoor te laten verrijken.


Related books

Voelhorens van de aarde
9789068890280 | 906889028X | Koepryanov | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Van de aarde verbannen
9789010033444 | 9010033449 | Anderson Terry | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Hartslag van de aarde
9789025429652 | 9025429653 | Umbgrove Arthur | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Binnenste van de aarde
9789029157148 | 9029157143 | Davis Patti | Print: 1

Pilaren van de aarde
9789463627023 | 9463627022 | Follett Ken | Print: 1

De ring van aarde
9789460236945 | 9460236944 | Bradford Chris | Print: 1
Check it out!
At least 2 offers

Kinderen van de Aarde
9789089548788 | 9089548785 | Schillhorn van Veen Michiel | Print: 1
Check it out!
At least 3 offers

General information

Title:
De aard van de theologie
ISBN:
9789023921462
ISBN-10:
9023921461
Author:
Ruler van A.A.

We use the affiliate programs of Bol.com and others to earn from qualifying purchases.