De zin van het leven

De zin van het leven
Author:
Zwart P.J.
ISBN:
9789023236399
ISBN10:
9023236394
Language:
Dutch
Binding:
Miscellaneous
Publication date:
20000101
Publication status:
Available
Print:
1
Illustrated:
No
Pages:
133 pages

Where to buy:


Bol.com
8 days (€ 0,00)
€ 10,00

Extra information

De zin van het leven image
De zin van het leven image

Reviews

There are no reviews for 'De zin van het leven' yet.

Do you want to write a review about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Reports

There are no reports for 'De zin van het leven' yet.


Do you want to write a report about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Text on the back

Hoewel de vraag naar de zin van het leven vermoedelijk even oud is als de mensheid zelf is zij nog steeds niet afdoende beantwoord.

Er zijn in de loop der tijd weliswaar vele antwoorden gegeven, maar geen ervan werd algemeen aanvaard, omdat elk antwoord verbonden was met een bepaalde religie of levensbeschouwing. Voor gelovigen is het immers gewoonlijk wel duidelijk wat de zin van het leven is, en hetzelfde geldt voor de meeste leden van spirituele gemeenschappen en sekten. Maar zij die zelf hun standpunt willen bepalen staan hier in het algemeen nog steeds voor een onopgelost probleem. In dit boek wordt een poging gedaan om ook voor hen een antwoord op de zo belangrijke zinvraag te formuleren. Uitgangspunt hierbij vormen de wetenschappelijke kennis en de filosofische inzichten van de huidige tijd. Om die reden zal het gegeven antwoord voor ieder redelijk en onbevooroordeeld denkend mens acceptabel kunnen zijn. Om de verschillende heersende meningen duidelijk naar voren te kunnen brengen is gekozen voor een dialoogvorm. In een discussie tussen een bioloog, een natuurkundige, een econoom en een psycholoog, ieder met zijn eigen geestelijke achtergrond, wordt geleidelijk een gemeenschappelijk standpunt uitgewerkt. Aansluitend worden de consequenties hiervan voor de praktijk van het leven ontvouwd.Related books

De zin van het leven
Gesprekken over de essentie van ons bestaan
9789045039329 | 904503932X | Obbema Fokke | Print: 1
Check it out!
At least 3 offers

De zin van het leven
volgens de groten der aarde
9789068684520 | 9068684523 | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

De zin van het leven
9789053335659 | 905333565X | Kant Immanuel | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

De zin van het leven
9789402239805 | 9402239804 | Ronny van Lieshout | Print: 1

De zin van het leven
Gesprekken over de essentie van ons bestaan
9789045039336 | 9045039338 | Obbema Fokke | Print: 1
Check it out!
At least 2 offers

De zin van het leven
het bestaan verlicht door veertig eigenzinnige geesten
9789048812462 | 9048812461 | Leeuw de Rick | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

De zin van het leven
voorwoord Theo Schoenaker
9789081778923 | 9081778927 | Adler Alfred

General information

Title:
De zin van het leven
ISBN:
9789023236399
ISBN-10:
9023236394
Author:
Zwart P.J.

We use the affiliate programs of Bol.com and others to earn from qualifying purchases.