Microbiologische criteria

Microbiologische criteria
Sectiontitle:
Editie 2014
Author:
Wijtzes Taco
Author:
Grunbauer-Dalvoorde Marinka
Author:
Jansen Jesper
Author:
Meijer Nathan
ISBN:
9789012392488
ISBN10:
9012392489
Serie:
Praktijkgidsen waar&wet
Language:
Dutch
Binding:
E-book
Publication date:
20140419
Publication status:
Onbekend
Print:
1
Illustrated:
No
Pages:
153 pages

Where to buy:


Bookspot
Check at the shop (€ 0,00)
€ 66,16

Extra information

Microbiologische criteria image

Reviews

There are no reviews for 'Microbiologische criteria' yet.

Do you want to write a review about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Reports

There are no reports for 'Microbiologische criteria' yet.


Do you want to write a report about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Text on the back

Levensmiddelen moeten veilig zijn en van goede kwaliteit.Levensmiddelen mogen geen schadelijke micro-organismenbevatten in dusdanige hoeveelheden dat er een onaanvaardbaarrisico voor de menselijke gezondheid ontstaat. Grenswaarden voorvoedingsmiddelen worden vaak vastgelegd in de vorm van criteria.Criteria geven aan wat de acceptabele grenzen zijn waarbinnenvoedingsmiddelen geconsumeerd mogen worden. Criteria kunnen voorverschillende stadia binnen het proces of voor het product gelden, zoalsbij de inkoop van de grondstoffen, gedurende het productieproces, aanhet begin van de houdbaarheidsperiode of aan het eind daarvan.In deze praktijkgids is een uitgebreid overzicht opgenomen van(schadelijke) micro-organismen en de hoeveelheden die maximaalzijn toegelaten in producten en productgroepen. Al deze informatiewordt gepresenteerd in tabellen waarin duidelijk wordt weergegevenwelke criteria er zijn voor diverse micro-organismen en voor welkevoedingsmiddelen deze criteria gelden.Microbiologische criteria is bij uitstek geschikt voor kwaliteitsmanagerswerkzaam in de levensmiddelenindustrie en voor medewerkers vankwaliteitsdiensten en laboratoria.Maar ook studenten en docenten van opleidingen in de Levensmiddelentechnologieof voor het Laboratorium vinden in deze gidsveel nuttige en praktisch toepasbare informatie.


Related books

Microbiologische criteria
9789012387750 | 9012387752 | Wijtzes Taco | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Microbiologische criteria
9789012392471 | 9012392470 | Wijtzes Taco | Print: 1

Microbiologische criteria
9789012387743 | 9012387744 | Wijtzes T. | Print: 1

Microbiologische criteria. Editie 2019
9789012404853 | 9012404851 | Wijtzes Taco | Print: 1


Microbiologische criteria (Praktijkgids Waar&Wet)
editie 2017
9789012399258 | 9012399254 | Wijtzes Taco | Print: 1

Microbiologische veiligheid van huishoudwater
voor toepassing voor toilet, wassen kleding en buitenkraan
9789074741750 | 9074741754 | Medema G.J. | Print: 1

General information

Title:
Microbiologische criteria
ISBN:
9789012392488
ISBN-10:
9012392489
Author:
Wijtzes Taco
Author:
Grunbauer-Dalvoorde Marinka
Author:
Jansen Jesper
Author:
Meijer Nathan

We use the affiliate programs of Bol.com and others to earn from qualifying purchases.