Waar waart gij?

Waar waart gij?

christenen en de evolutietheorie

Author:
Tessensohn Walter
ISBN:
9789491026140
ISBN10:
9491026143
Language:
Dutch
Binding:
E-book
Publication date:
20110613
Publication status:
Onbekend
Print:
2
Illustrated:
No
Pages:
29 pages

Where to buy:


Amazon
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Extra information

Waar waart gij? image

Reviews

There are no reviews for 'Waar waart gij?' yet.

Do you want to write a review about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Reports

There are no reports for 'Waar waart gij?' yet.


Do you want to write a report about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Resume

De Heer van de Bijbel en de heer van de evolutie hebben niets met elkaar gemeen, want de Één zegt dat Hij hemel en aarde en alle levende wezens (zichtbare en onzichtbare) heeft geschapen en de andere beweert dat eerst materie uit het niets is ontstaan. Die materie, ter grootte van een punt achter een zin, begon spontaan te draaien en ontplofte en voilà het gehele universum van miljarden planeten en sterren ontstond hieruit. Tenslotte ontstond uit dode materie leven.Je kunt niet de Heer van de Bijbel en de heer van de evolutietheorie dienen, want je zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf je aan de ene hechten en de andere minachten. Dit boekje geeft de consequenties aan voor je geloof in God, als je meent dat een deel van) de evolutietheorie waar is.


Related books

Waar waart Gij?
christenen en de evolutietheorie
9789491026225 | 9491026224 | Tessensohn Walter E. | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Gij waart mijn Hulp
Vriendenbundel aangeboden aan ds. A. Moerkerken bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten
9789033119613 | 9033119617 | Neele C. | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Gij die eertijds verre waart…
een overzicht van de geschiedenis en taken van de zending
9789462787834 | 9462787832 | Graafland C. | Print: 1

Waar zijt gij, schildpad
9789049951238 | 9049951236 | Grant Jessica | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Toen Gij naakt en bloot waart
9789045003238 | 9045003236 | Dantzig van R. | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Waar zijt gij, schildpad
9789048004034 | 9048004039 | Grant Jessica | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Waar zijt gij schildpad
9789049952655 | 9049952658 | Grant Jessica | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

General information

Title:
Waar waart gij?
ISBN:
9789491026140
ISBN-10:
9491026143
Author:
Tessensohn Walter

We use the affiliate programs of Bol.com and others to earn from qualifying purchases.