Weidevogels in een veranderend landschap

Weidevogels in een veranderend landschap

meer kleur in het grasland

Author:
Veer van 't Ron
Author:
Geld van der Jan
Author:
Groen Niko
Editor:
Kemperink Maureen
ISBN:
9789050115681
ISBN10:
9050115683
Publisher:
KNNV Uitgeverij
Language:
Dutch
Binding:
E-book
Publication date:
20150901
Publication status:
Onbekend
Illustrated:
Yes
Pages:
144 pages

Where to buy:


Bol.com
Check at the shop (€ 0,00)
€ 9,99

Bookspot
Check at the shop (€ 2,95)
€ 9,99

Amazon
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Extra information

Weidevogels in een veranderend landschap image

Reviews

There are no reviews for 'Weidevogels in een veranderend landschap' yet.

Do you want to write a review about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Reports

There are no reports for 'Weidevogels in een veranderend landschap' yet.


Do you want to write a report about this book?

:
:
(never shown on site):

:
:

Text on the back

Weidevogelbeheer wordt veel toegepast in Nederland maar tot nu toe lijken de maatregelen voor het in stand houden van leefgebieden weinig effectief. Dit boek geeft (nieuwe) praktische handvatten voor een goed en effectief weidevogelbeheer om de achteruitgang en de zichtbare veranderingen in het landschap en de gevolgen daarvan voor weidevogels ten goede te kerenWeidevogels hebben zich in de laatste honderd jaar moeten aanpassen aan een sterk veranderd landschap. De vochtige bloemrijke graslanden, waar weidevogels zich zo in thuis voelden, hebben plaats gemaakt voor vroeg gemaaide en sterk bemeste graslanden. Weidevogels kunnen hierin niet leven en dreigen daarom te verdwijnen.De talrijke praktijkvoorbeelden en de vele praktische beheerzaken maken dit boek tot een waardevolle handleiding voor boeren, vrijwilligers, natuurbeheerders, recreanten en wetenschappers. Met zijn vele illustraties en foto's van landschapskenmerken en leefgebieden brengt dit boek eenheid in de verscheidenheid aan interpretaties over weidevogelbeheer.De auteurs hopen dat iedereen, die om weidevogels geeft, iets met de beheeradviezen in dit boek gaat doen.Trefwoorden: natuur, ecologie, landschap, weidevogels, agrarisch natuurbeheer, weidevogelbescherming, weidevogelbeheer, vogelbescherming, kruidenrijke graslanden, graslandbeheer, weidebeheer, landschapsbeheer, natuurbeheer, natuurbeleid, agrarische natuurverenigingen, grondwaterstand, bemesting, streefbeelden, vogelbeheer, intensivering, nestbescherming, predatoren, plasdras, natuurherstel, natuurontwikkeling


Related books

Weidevogels in een veranderend landschap
meer kleur in het grasland
9789050114578 | 9050114571 | Geld van der Jan | Print: 1

Weidevogels in een veranderend landschap
meer kleur in het grasland
9789050114950 | 9050114954 | Geld van der Jan

Opereren in een veranderend landschap
over kwaliteit en kwantiteit in de klinische neurochirurgie
9789090275277 | 9090275274 | Groen Rob JM | Print: 1

Limburgse natuur in een veranderend landschap
100 jaar Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
9789074508186 | 9074508189 | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Lent verhalen een veranderend landschap
9789074354158 | 9074354157 | Tummers T. | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Veranderend landschap
9789070884512 | 9070884518 | Print: 1
Check it out!
At least 1 offer

Ameland, beelden van een veranderend landschap
9789080920965 | 9080920967 | Kuhlmann A.E. | Print: 1

General information

Title:
Weidevogels in een veranderend landschap
ISBN:
9789050115681
ISBN-10:
9050115683
Author:
Veer van 't Ron
Author:
Geld van der Jan
Author:
Groen Niko
Editor:
Kemperink Maureen

We use the affiliate programs of Bol.com and others to earn from qualifying purchases.